Lakberendezési és lakástextil ötletek és tanácsok Függöny akciók és újdonságok

Általános Szerződési és Vásárlási Feltételek - ÁSZF

A Függönyország Kft. (cím:7621 Pécs, Citrom utca 2. I. em., adószám: 22919470-2-02. telefon: +36/72/211-886), továbbiakban mint Kereskedő a www.fuggonyorszag.hu online webáruház, továbbiakban mint Oldal üzemeltetője.

 

A www.fuggonyorszag.hu Oldalon történő vásárlás menetének sematikus bemutatása:


1. lépés: A kiválasztott termék/szolgáltatás megrendeléshez szükséges vevői adatok (név, e-mail, postacím, telefonszám) és termékinformációk (terméknév, típus, szín) rögzítése az Oldalon.


2. lépés: Automatikus visszaigazolás e-mailben a kapcsolatfelvételről, ajánlatkérésről.


3. lépés: Egyedi, személyre szabott visszaigazolás küldése a termék beszerezhetőségéről, elkészíthetőségéről és áráról.


4. lépés: Igény szerint a készleten lévő textíliákból előzetes egyeztetés alapján fogásminta igényelhető, mely segíti a termék pontos textúrájának, anyagösszetételének és színállásának megismerését. Kérjük törekedjenek arra, hogy fogásminta kéréskor a leginkább megfelelőnek ítélt anyagot kérjék csupán, legfeljebb 1-3 anyagmintát igényeljenek. Ajánljuk, hogy éljen saját raktárkészletünkön lévő anyagaink ezzel az ingyenes lehetőségével. Amennyiben a vevő nem él a fogásminta igénylésének lehetőségével, későbbiekben nem hivatkozhat az online felületen megjelenített színektől való eltérésre.


5. lépés: A termék árának, elkészítési (méret, varrás, stb.) és szállítási módjának és árának elfogadását követően a Vevő az 50800104-11110914 számlaszámra (Szigetvári Takarékszövetkezet) történő banki átutálás, vagy készpénzbefizetés útján, illetve pécsi boltunkban történő személyes készpénzfizetést követően véglegesíti megrendelését.


6. lépés: A Kereskedő a befizetés megérkezésekor a Vevő részére az előzetesen egyeztetett módon és határidőn belül elkészíti a terméket, illetve küldi meg azt a Vevő által megadott címre.

 

A vásárló a személyes átvétel, postai küldemény, illetve futárszolgálat által útján történő szállítási módok közül, valamint készpénz és banki átutalással történő fizetési módok között választhat.
Az Oldalon található árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban a szállítási költséget nem foglalják magukban. Az árak egységára szerepel az oldalon, annak mértékegységének (pl. méter, darab, csomag, szett, stb.) feltüntetésével. Az ár változtatás jogát fenntartjuk.

 

A Vásárló az Oldalon szereplő termékek közül választhat és rendelhet a Kereskedővel e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján. A kiválasztott termék adatlapján található képek, termékleírás és forintban feltüntetett bruttó eladási ár alapján dönt a Vásárló a termék megrendeléséről, amely szándékát az “Árajánlatot kérek” funkciógomb lenyomásával és adatainak rögzítése által jelzi a Kereskedőnek. A termék-adatlapon feltüntetett árak a szállítás költségeit nem tartalmazzák.


A Kereskedő e-mailben tájékoztatja a Vásárlót a termék beszerezhetőségéről, egyedi termékek esetén azok elkészítésének feltételeiről és költségeiről, illetve megrendelt/elkészített termék (ek) áráról, valamint a szállítás/átvétel feltételeiről és költségeiről. A vevőnek ezáltal lehetősége van az ajánlat tartalmának és az abban szereplő információk (méret, ár, szállítási adatok) helyességének ellenőrzésére. Ezen információk a Kereskedővel történő egyeztetés útján módosíthatók a rendelés véglegesítése előtt. A vásárlásnak nem feltétele előzetes regisztráció, azonban a megrendelés teljesítéséhez és a kapcsolat felvételhez feltétlenül szükséges a valós adatok (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám) megadása. Ezen adatokat kizárólag a rendelés teljesítése céljából használja fel a Kereskedő, marketing célú kapcsolatfelvétel csupán a hírlevélre feliratkozott személyek felé történik.

 

Amennyiben a webáruházban található termékeknél vagy azok adatlapjain szereplő áraknál hiba vagy hiányosság lép fel, úgy a Kereskedő fenntartja a jogot azok korrekciójára. A hiba felismerése, illetve módosítását követően a Vevő tájékoztatást kap az új adatokról. A Vevő ezt követően újból megerősíti a megrendelést, illetve bármely félnek lehetősége van ilyen esetekben elállni a szerződéstől.

A termékek adatlapján megjelenített képek legnagyobb igyekezetünk ellenére is bizonyos mértékben eltérhetnek a valóságostól, illetve bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, ezért javasoljuk készletünkről vásárolt termékeknél az igynenes fogásminta kérését.

 

Az ajánlatkérés és a rendelések feldolgozása általában 24 órán belül, de legkésőbb öt munkanap alatt megtörténik, melyről a Vevő e-mailben tájékoztatásban részesül. Az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés véglegesítése és a pénzügyi tranzakció teljesülése előtt van lehetőség. A Kereskedő a Vevő megrendelését haladéktalanul, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja.

 

A kiszállítási idő belföldön a szállítási mód függvényében 2-5 nap között változik. Előzetes egyeztetés esetén gyorsposta szállítás felár ellenében kérhető. A szállítási díjakról a kereskedő egyeztet a Vevővel értéke a küldemény súlyától, méretétől és az ajánlás módjától függően változik. A tényleges szállítási költség a megrendelés részleteit tartalmazó személyre szabott visszaigazoló e-mail-ben kerül pontosításra. A felmerülő postai költségek az áru nettó értékéhez hozzáadva, általános forgalmi adóval emelt bruttó értéken kerülnek számlázásra. A rendelés értékétől függően, előzetes írásbeli megállapodás alapján, a Kereskedő lehetőséget biztosíthat kedvezményesebb szállítás feltételek megállapítására.

 

A Kereskedő köteles a Vevőt tájékoztatni arról, ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem tudja teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru/termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani.

A Vevő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldésére, elállási jogra csupán a nem egyedi igényre vágott és/vagy elkészített termék esetén van lehetőség. A nem egyedi termékek kizárólag eredeti állapotukban, hiánytalan mennyiségben és változatlan minőségben vehetőek vissza.

 

A szerződéskötés elsődlegesen magyar nyelvű, míg az angol nyelvi felületen történő rendelések esetén angol (ilyen esetben további személyes/telefonos egyeztetés is szükséges). A megkötött szerződés távollévők közt közötti szerződésnek minősül, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Az ajánlatkérő űrlap kitöltését, annak áruház általi visszaigazolását követően az ajánlat Vevő részéről történő elfogadásától a megrendelése igénybejelentésnek minősül. A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

A Vevő  és a Kereskedő közötti szerződések részletes  szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 20§ (2) bejegyzés b) pontja alapján a fogyasztó elállási vagy felmondási jogát  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Ez alól kivételt képeznek a személyhez kötötten, a Vevő kifejezett utasítása alapján előállított termékek és szolgáltatások (pl. méretre vágott textília, egyedileg megvarrt függöny, helyszíni felmérés, stb.) A Korm.rendelet 23.§ (1) bekezdése  alapján ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomás szerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget , ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ha az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár keletkezik, (pl.textilkezelési utasítások figyelembe nem vétele) a kár megtérítésére kötelezhető a Vevő. Amennyiben az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett.

Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavétele, az értékesítés törlése biztosított. Bármilyen nemű sérülést, vagy tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia. Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget nem vállal a Kereskedő.

Eltérő megállapodás hiányában a Vevő nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot abban az esetben, ha (a) az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a szolgáltatás nyújtását/teljesítését a fogyasztó kifejezett beleegyezésével megkezdte már (pl. szabás, varrás illetve helyszíni kiszállás megkezdődött); (b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltat ás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; (c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl. méretre levágott textíliák, egyedi varrt függönyök), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő személyeket illeti meg, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül kötnek szerződést. Amennyiben a Vevő élni kíván elállási jogával, azt megteheti az Oldalon feltüntetett elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon (melynek írásos megerősítése is szükséges). A postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja veendő figyelembe, ilyen esetben a levél ajánlott küldeményként adandó fel. A megrendelt terméket egyeztetett  szállítási módon juttathatja vissza a Kereskedő részére, annak Oldalán szereplő címre. Az utánvéttel küldött csomagokat a Kereskedőnek nem áll módjában átvenni. A nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vevőt terhelik. 

 

A rendelés felvételének ténye (automatikus e-mail) nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az illetékes munkatárs felé. A Kereskedő a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Vásárlónak rendelése visszavonására írásban elektronikus úton (az info@fuggonyorszag.hu e-mail címre). A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon kap értesítést a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről. Csak személyesen vagy a "Kapcsolat" felületen található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség a rendelésének írásbeli visszavonására. A megrendelés utólagos módosítására is csak írásos formában e-mailben kerülhet sor. A megrendelés véglegesítését követően egyedi termékek esetén a termék személyre szabott jellegéből adódóan elállási, módosítási és visszavonási joga a Vevőnek nincsen. A leszállított áru/termék a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A Vevő az átvétellel kapcsolatban felmerülő akadályozottságáról a Szolgáltatót mindenképp értesíteni köteles.


Hibás teljesítés esetén a Vevő elsődlegesen a hiba kijavítását, vagy a hibás termék kicserélését kérheti, másodlagosan árleszállítást kérhet, illetve elállhat a szerződéstől. Az esetleges hibás teljesítés miatt fennálló szavatossági kötelezettség teljesítésével összefüggő költségek (anyag- és munkadíj, valamint a postázási költség) a Kereskedőt terhelik.

A fogyasztói kifogásokat – ide értve az elállás bejelentését is – a Vevő a “Kapcsolat” menüpontban felsorolt elérhetőségeinken teheti meg írásban. Természetesen telefonon információt kérhet panaszának intézésével kapcsolatban, azonban ez esetben szükséges a részletes írásbeli megerősítés is.
A fogyasztói kifogásról a Kereskedő az alábbi információkat rögzíti: (a) Vevő neve, címe; (b) az áru megnevezése, vételára; (c) vásárlás időpontja; (d) hiba bejelentésének időpontja és a hiba leírása; (e) a Vevő által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. A Kereskedőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy a cserét legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A Függönyország Kft. nem vállal felelősséget az Oldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. Így a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért sem. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változások miatt.(Megrendeléskor a Vevő által megadott téves vagy hiányos információk)

 

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján, békésen rendezzék. Amennyiben a vitarendezés tárgyalásos úton mégsem lehetséges, a Vevő számára a  következő lehetőségek léteznek jogvita rendezésére:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.   Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

A Függönyország KFT mindent megtesz annak érdekében, hogy a teljesítés sikeres legyen. További információkhoz kérjük, tekintse meg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26) Kormányrendeletet.